Založ si blog

Záujem o potreby seniorov sa stupňuje – je to očakávaný interes?

Nuž ako to povedať a nestať sa výmyselníkom, keby som svoje tvrdenie špecifikoval ako interes vlády, čo svoje kroky a iniciatívy v súvislosti so začiatkom dovoleniek obsahovo radikálne zmenila, to tvrdenie z titulku by samozrejme bol čistý výmysel, ale akurát ten pokles všeobecného záujmu o veci spoločné aktivizoval celú tú humánnejšie motivovanú sféru spoločnosti upriamiť svoju pozornosť na tých, čo sa v čase dovoleniek a prázdnin celkom prirodzene ocitnú, ako sa to povie, na deviatej koľaji interesu.

Všetci viete, že dnešné starosti kabinetu sú špecifické, v nevyhnutnom scenári zmien vo vláde museli realizovať výmeny osôb akurát tam, kde to tak akosi najmenej bolelo a kde to mohlo prebehnúť so zdaním oprávnenej rekonštrukcie výkonnej moci, ale samozrejme, žiadna zmena a voľajaká dobre viditeľná či dokonca pozitívne pôsobiaca sa aj tak nespravila! Smer svoje vládnutie neanalyzoval, na omyly a chyby nikoho neupozornil, nikomu sa nepriznal, prečo vo všetkých voľbách čo boli v tomto roku dosiahol zlý výsledok v podobe menšej voličskej podpory a radšej ešte ani neuvažuje o tom, čo a ako to bude v tých voľbách novembrových, teda komunálnych, lebo aktivizovať práve teraz politiku vo všednom živote by pred dovolenkami nemuselo byť inšpiratívne! Ak si to preberiete spravodlivo zistíte, že už sa o ničom dôležitom nerokuje, na program prídu iba veci nevyhnutné a viac aktivít „produkuje“ naozaj nový prezident Andrej Kiska než celá vláda, lebo tam sa už o ničom inom než o šesťtýždňovom ničnerobení nehovorí! Počul som to na portáli TA3, malo to podobu dobrej nálady a smelých plánov, od Tatier cez Chorvátsko až po exotické lokality o ktorých už v seniorskej komunite nikto neuvažuje, ale pohoda, je v tom iba tá nostalgia výčitky, že ak by sme si akurát my ponechávali v svojich životoch toľko restov a vedomých nedostatkov, ako je to našej vláde a jej členom normálne, už by nám celkom iste nepomáhalo ani to konštatovanie z titulku, že je o nás naozaj interes!

Dnes je posledné plenárne zasadanie národnej rady, namiesto problémov o ktorých píšem je v ponuke hlasovanie o návrhu KDH zakázať nedeľný predaj a predtým tu zasa bola „potreba chrániť Ústavu a jej článok 4 o našom nerastnom bohatstve, tentoraz o vode vo všetkých jej podobách a bolo až dojemné, ako sa všetci zodpovední až predbiehali, kto o tom povie viac a presnejšie, ba samotný premiér to všetko spojil s ostrou kritikou opozície, ale v konečnom dôsledku celkom iste zvíťazí, OĽaNO a Matovič si potrebujú vylepšiť imidž a s dôchodcami sa im to nepodarí!

Už naozaj dávno je seniorskej populácii jasné, že je to spôsob života naozaj celkom mimoriadny, zdanlivo dokonale pripravený, zabezpečený predovšetkým zákonmi a sociálnymi istotami, ba svojim spôsobom aj sociálnymi, či priamo rodinnými väzbami, ale ubezpečujem akurát tých, čo na to nemusia v realite svojich súčasných životných povinností myslieť, buďte šťastní!!! Radšej ani nemyslite na to, že si to na vás počká, alebo že vás to ako problém dobehne a potom sa všetko to, čo teraz vnímate ako voľajakú kulisu života viac ako milióna svojich spoluobčanov pre vás stane osobnou drámou v rôznej podobe malých, väčších, no najčastejšie kontinuálne plynúcich udalostí čo sú nepríjemné, boľavé, minimálne prekvapujúce a prednostne katastrofické a nebezpečné.

Som racionalista, prvoradá sa pre každého seniora stane otázka peňazí, teda dôchodok, tá apanáž od štátu, ktorá je prirodzeným dôsledkom našich odvodov zo zárobku v aktívnom živote do sociálnej poisťovne. Ak ste neodchádzali do penzie výsluhovo, ako vojak či policajt rýchlo zistíte, že to vôbec nie je jednoduchá vec sa s tým pokonať, ba ani vtedy nie, ak ste pracovali dlhé roky v zamestnaní s uznaním ťažkých pracovných podmienok, ako sú bane či hute, lebo to vôbec nie je také záslužné, ako tá uniforma a tá približne polovička možností v porovnaní so mzdou, čo bude predstavovať vaša penzia vás rýchlo presvedčí o tom, že možnosti vášho života dostanú z ničoho nič scenár striedmosti a šetrenia! Najskôr povinnosti a až potom život a absolútna väčšina mojich seniorských kolegov pridobre vie, že najskôr je ich povinnosťou zaplatiť náklady spojené s bývaním a energiami či službami a až potom je starosťou aj jedálny lístok a jeho ponuka, ináč sa nebezpečie straty sociálnych istôt seniorskej prítomnosti stane osobným hororom.

Rada celkom iste príde, najčastejšie je úprimná a seriózna, máva podobu skromnej a nenáročnej podoby prežitia každého dňa, dotýka sa spotrebiteľských rád pre nákup lacných potravín, jednoduchých receptov a striedmosti vo všetkom, ale najdôležitejšou radou pre väčšinu je spôsob, ako sa dopracovať k pomoci od štátu v podobe dávky v hmotnej núdzi, čo býva presne vtedy, ak je celkom isté, že penzia na živobytie v tej najmenej nákladnej podobe nestačí! Nuž divili by ste sa, koľkí svojimi obmedzenými možnosťami odsúdení skromne žiť o tom ani nevedia, o pomoc nepožiadajú a to ani potom keď už vedia, že na to stačí iba voľakde bývať a predložiť potvrdenie, že tá adresa vám hovorí pane, alebo tam platíte nájom či máte právo doživotného užívania a dostávate pravidelne penziu a rovnako spoľahlivo si predstavte, že cesta stať sa bezdomovcom naozaj vedie cez takýto itinerár nesplnených povinností!

Zdravotná starostlivosť je tiež naozaj celkom svojská záležitosť, systém je pre seniorov svojim spôsobom pripravený slúžiť a pomáhať, ale neverili by ste, ako v ňom budete trpieť v čase, ako si budete myslieť, že „dedko a babka“ sa na poradovník určitých zákrokov dostane až potom, keď už ho všetci ostatní predbehli. A predsa len mám aj dobrú správu, všetkým čo to potrebujú odkazujem, že jedna z najčastejších porúch seniorov, slabý zrak zapríčinený šedým zápalom je v ponuke všetkým cez zákrok hradený zdravotnou poisťovňou a predstavte si, ani vám to nikto nechce veriť!? Ale je to pravda, dostanete novú „optiku“ do oka naozaj zadarmo, veľmi jemne a opatrne a výsledky sú úžasné, väčšinou nebudete musieť nosiť ani okuliare a nedávno som sa neveriacim Tomášom musel zaprisahávať, že ma to naozaj nestálo ani cent a večer už som bol dávno doma videl som svet ako už dávno nie!

Sociálna starostlivosť je voľačo, s čím sa normálne pracujúci občan stretáva až vtedy, keď už ako keby nikde nepatril, keď je mimo priestoru prirodzene fungujúcej rodiny a predovšetkým vtedy, ak zostane na všetko ako individualita sám. Takmer vždy sa voľačo stane, zdravotne, v rodinných väzbách či sociálne a jedinec si musí pripustiť, že síce občanom tejto republiky ešte naozaj stále je, ale nemá nič viac iba to vedomie takejto skutočnosti. Rýchlo zistí, že mu nemá kto podať ani len ten povestný pohár vody z príbehov o odkázanosti na pomoc iných a potom je každá rada dobrá! Bez telefónu ani na krok, vedomosť telefónnych čísel zabezpečujúcich pomoc a služby je podmienkou, dnes sú v ponuke aj SOS systémy privolania pomoci a celkom iste dnes už nikto nepochybuje o tom, aká široká škála opatrovateľských služieb je dnes v ponuke spoločnosti a celkom poslednou štáciou potom býva už iba pobyt v sociálnom zariadení s trvalým pobytom a stálou starostlivosťou. A práve teraz je dôležité vedieť, kam sa treba o umiestnenie uchádzať, lebo zariadenia dotované samosprávou sú lacnejšie než tie dostupnejšie, v sfére podnikania súkromných subjektov, lebo tie sú drahé, ale nech si nikto nemyslí, že ten čo poberá penziu na takúto starostlivosť má!?

Veru nemá, mnohí to nevedia, mnohých to vždy znova a znova zaskočí až k šoku a to hovorím napríklad aj o deťoch seniorov, čo sú potom ako právne zodpovedné osoby povinné za svojich rodičov rozdiely v cene platiť! Viete, prevaha penzií je takých, že ich výška na úhradu poplatkov za pobyt nestačí, penzistovi musí vždy zostať voľajaké predpísané „vreckové“ a tie časy, že deti si začiatkom každého mesiaca, keď sa roznášali dôchodky chodili pre ne viac ako samozrejme – akože dedko, babka, pomáhaj – už prestali byť realitou! Dnes ako keby sa deti ukrývali, k svojim starčekom sa nehlásia, lebo uznajte, nie všetkých hreje a vonia im povinnosť postarať sa o nich, keď majú sami nedostatok!

Jasné, mnohým sa bude zdať, že preháňam, no ubezpečujem vás, som iba racionalista a to veru ten so šťastným osudom, lebo ešte stále som nezávislým a o seba sa dobre starajúcim občanom, všetko čo treba urobiť urobiť a zariadiť si dokážem.

Ba v tejto sfére samochvály môžem prezradiť ešte jeden bonus pre seniorsky svet tých, ktorým chýba predovšetkým voľajaká kupeľná či rekreačná starostlivosť a tak všetkých s interesom akurát o takéto služby prezradím, že celoročne je v ponuke tzv. relaxačný príplatok vo výške 50 euro, poskytuje ho napríklad Jednota dôchodcov Slovenska a môžete si s takouto prémiou priblížiť možnosť pobytu v kúpeľoch v priebehu celého kalendárneho roka, čo samozrejme ešte zvyšuje výhodnosť pobytu v celkom exkluzívnych zariadeniach. Je prekvapujúce, ako málo seniorov to vie, lebo kúpeľná starostlivosť naozaj zvyšuje pôsobenie na výkonnosť organizmu a verte mi, že osveta občianskych združení v tomto ohľade sa v tomto ohľade celkom iste zvýši.

Jednota dôchodcov Slovenska má samozrejme vysoké ciele a veľké ambície, sociálna osveta v ponuke ministerstva je skôr ilúziou než reálnym a aktualizujúcim a predovšetkým kontinuálnym procesom a poteší ma, ak sa aj takýto maličký informačný blog stane príležitosťou navzájom si pomôcť. Je to dôležité, naozaj nie všetci svoj osud v starobe a opustenosti zvládajú, nie všetci majú na takéto povinnosti obstáť dosť financií a schopností, predovšetkým organizačných a veru aj bojovného ducha a neuveriteľné by bolo, keby sa spoločnosť prejavila celkom empaticky – veď komu už dopriať lepší osud ak nie tým, čo sa o to, čo je dnes každodennou realitou, vlastným pričinením sa v svojom aktívnom živote v dobrom zaslúžili!

Osobnosti v našich dejinách sú pre nás povinná realita

23.04.2017

Dobrovoľne sa priznávam, že dumať o osudoch tých, čo svoju prítomnosť v plynutí času našou históriou prezentujú celkom spoľahlivo dôkazmi, na všetky povolené spôsoby spoločenských štatistík, viac »

Jeden nedaj sa, druhý neboj sa, hrdinovia to však naozaj nie sú

22.04.2017

Nech je takéto tvrdenie čo aké nepresvedčivé, ak vám prezradím, o ktorých osobnostiach nášho verejného života sa tu bude meditovať pochopíte, že v ničom nepreháňam, skôr naopak, krotím viac »

Pomaly sa tešte, ak ste šťastní, tak sa dočkáte

21.04.2017

Patrím medzi tých dôchodcov, čo sú už v tejto kategórii občanov spoľahlivo doma, ovládajú svoju minulosť, teda krajšie, históriu, ba aj k tým, čo boli informovaní, že v dôsledku zmien viac »

Béla Bugár, Most Híd

Rokovania Mostu-Híd a SMK stroskotali

26.04.2017 19:06

Na spoločnom postupe v jesenných župných voľbách sa vládny Most-Híd a mimoparlamentná SMK nedohodli.

Nexis Fibers, Humenné

Veritelia schválili záchranu Nexis

26.04.2017 17:47

Jeden z najväčších zamestnávateľov na východnom Slovensku dostal šancu na naštartovanie prosperujúceho podnikania.

trump

Trump zredukuje dane ako nikto predtým, tvrdí jeho minister

26.04.2017 17:33

Plán Donalda Trumpa v oblasti daní podľa jeho ministra financií Steva Mnuchina vyústi do "najväčšej redukcie daní" v histórii USA.

Vladimir Putin

Ruský novinár Suščenko, obvinený zo špionáže, zostáva vo väzbe ďalšie 2 mesiace

26.04.2017 17:28

Moskovský súd predĺžil o ďalšie dva mesiace väzbu ukrajinskému novinárovi Romanovi Suščenkovi, ktorého zadržali a obvinili v Rusku zo špionáže.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 1,085
Celková čítanosť: 1746473x
Priemerná čítanosť článkov: 1610x

Autor blogu

Kategórie