Založ si blog

Z každého rožka troška, mocným treba vyhovieť!

Uplynulý týždeň v našej, ale predovšetkým v tej „svetovej politike“bol neuveriteľne búrlivý, dramatický, dalo by sa povedať plný premiérových udalostí s neuveriteľným dosahom na všetko spojené s človekom a ľudskou spoločnosťou veru aj u nás a bol som viac ako nedočkavý dozvedieť sa, ako na to bude reagovať mediálna sféra. Predovšetkým tá jej časť, ktorá sa zaoberá politikou a jej hodnotením i posudzovaním profesionálne a prednostne, ba s presvedčením, že je to ponuka špičkovej novinárskej profesie a moderátorsky dokonale pripravenej televíznej talkshow. Televízna spoločnosť TA3 si ako jediná na našom domácom trhu privlastňuje aj takýto obsah a ciele a aj keď vlastne nemá konkurenciu, lebo RTVS trpí vnútornou závislosťou na „štátostrane Smer“ a Markíza s takouto ponukou z trhu ktohovie prečo odišla a všetko sa nám, divákom, zainteresovaným občanom a „kontrolorom“ takejto ponuky zjednodušilo.

Nuž teda V politike, tentoraz s avizovaným moderátorom Norom Dolinským a aj keď nepochybujem, že skladbu programu a jeho obsah, ako aj hostí v hodinovej ponuke talkshow mu celkom iste nadirigovala kolektívna zodpovednosť, to aby sa zodpovednosť za prípadné fiasko programu nedala stanoviť jednoznačne, svoj podiel na finálnej podobe má napokon aj tak vo vlastnej réžii! Pozeráme sa na jeho tvár a reakcie na obrazovke, hodnotíme jeho rozhľadenosť a spôsob myslenia, páči, alebo nepáči sa nám jeho prístup k hosťom, čo sú občas naozaj v nezávideniahodnej pozícii a tentoraz som ho už v predstihu celkom ľutoval!

Reči, výhradne „iba múdre a perspektívne“, o stave a vývoji slovenského súdnictva a justície vôbec sa v akomkoľvek zložení a priestore nedajú obsahom a dosahom zaručiť, ba ani len predvídať, veď viete, je to svojim spôsobom naozaj „pole neorané“ a hoci si do svojej hodinovej debaty pozval ministra spravodlivosti Boreca a novozvolenú šéfku Súdnej rady Janu Bajánkovú bolo predvídateľné, že to nebude nič viac, ako voľačo celkom osobné, s vyslovením nádejí a predstáv, lebo Slovensko už presne vie, ako je to v realite prítomnej  chvíle! Realita v rezorte, v parlamente, v praxi súdnych orgánov a inštitúcií je veru na všetky možné podoby konečne jednotná a som si istý, že na tom ani táto verejná prezentácia našich naozaj za veci justície zodpovedných nič nezmení! Budem presnejší, ten vágny verdikt jednotná podoba podmieňuje parlament a jeho diktát väčšiny v každej podobe a keďže sa už dala počuť aj nová šéfka Najvyššieho súdu a rozhodnutia Ústavného súdu nás všetkých urážajú svojim nepochopiteľným „úsilím všetko odohrať iba do autu“ bolo mi s predstihom jasné, čo sa dá od tohto V politike očakávať!

Štart bol jasný, keďže si Štefan Harabín so sebou zo Súdnej rady odniesol všetko, čo nebolo pribité, alebo prilepené, Jana Bajánková to potrebuje nahradiť, personálne i vybavením a vôbec nie prekvapujúco jej to minister sľúbil vyhlásením, že už o tom rokoval s ministrom Kažimírom. Teda žiadna „svojvôľa“ Harabína, kdeže, všetko bolo v pohode a v norme a rozpočet sa tejto svojvôli prispôsobí, lebo…

Dosť sa debatovalo tom, ako sa vyrieši neúplnosť súdnej rady a všetko sa dostávalo do podoby očakávania, že potreba predpokladaného stavu sa rýchlo vyrieši a keďže sa aj minister tváril v takomto očakávaní, treba vyčkať, akú to bude mať napokon podobu.

Noro Dolinský si neodpustil vysloviť otázku, ako sa jednota vodcovstva v Súdnej rade a na Najvyššom súde v réžii Štefana Harabína prejaví teraz, po rozdelení funkcií a bolo až prekvapujúce, ako jednoducho to minister vysvetlil – sú to celkom rozdielne kompetencie a iná zodpovednosť! Jana Bajánková to z pohľadu svojich povinností a právomocí vysvetlila adresne, malo to podobu predovšetkým povinností a právomocí voči sudcom, v každom ohľade a naozaj to vyzeralo byť ako agenda, čo si už Jana Bajánková osvojila, veď jej výkon zodpovednosti v tomto orgáne je opakovaný.  Trošku viac politiky do toho vniesol svojim odborným výkladom minister Borec, v súvislosti s postojom parlamentu vo veci previerky sudcov a práve tam zarezonovali viac ako svojské výhrady prednesené jeho predsedom Paškom a dá sa očakávať, že všetko bude mať vzdialenejšiu časovú hranicu realizácie. Pekne a predovšetkým opatrne to akceptovala Jana Bajánková výrokom, že bude treba čakať, ako sa so všetkým pokoná Ústavný súd, teda predovšetkým v súvislosti s previerkami sudcov a v tej chvíli som sa stal skeptikom – táto inštitúcia najradšej žiaden adresný výrok nevynáša, všetko odkladá!!!

Viete, je mojou povinnosťou pripomenúť všetkým Slovákom, že aj túto dôležitú inštitúciu, naozaj rozhodujúcu, pre istotu si to osobne overte, tiež riadi žena, Ivetta Macejková a aby som bol informátorom na plný úväzok tak Slovensku pripomeniem, že je to svojim spôsobom spravodlivé – pomer žien a mužov v súdnej branži je 3 : 1, ale priznávam, že odvaha a radikálny prístup k riešeniu problémov to celkom iste nevystihuje, lebo už je to práve takto dané prírodou, nežné pohlavie je opatrnejšie, fajnovejšie!

Slovensko by si malo uvedomiť, čo je tak naozaj v hre, lebo Smer a jeho prianie sudcov „preverovať podľa svojich predstáv“, samozrejme odpor opozície a predovšetkým nesúhlas príslušníkov sudcovské stavu, to je niečo s ich snívaním a rozkazmi absolútne nekompatibilné a ak niekto očakáva voľajakú selanku v tomto rezorte, je naozaj na omyle!

A tak sa štart do kariéry predsedníčky Súdnej rady bude riadiť výhradne tým, čo zostane v jej kompetencii a čo nie je predmetom konania na ÚS a uznajte, bude to vlastne výhradne kompetencia práce vo všednej podobe agendy, úradnícke výkony a iniciatíva, ktorej by sa nemali klásť žiadne prekážky. Minister Borec sa potom ešte zaangažoval v hodnotení práce trestných senátov, skonštatoval, že to od roku 2012, keď to bolo v novej podobe kreované jednoducho nefungovalo podľa predpokladov a všetko sa bude musieť „opraviť“. Zvýšenou ponukou schopných sudcov a zodpovedným hodnotením ich daností, čo bude povinnosťou Súdnej rady a minister Borec oslovil sudcovskú kumunitu výzvou, aby sa viac aktivizovali, stali sa viditeľnejšími a aby o ich pracovných výkonoch verejnosť vedela!

Nuž a rozlúčkou s touto časťou V politike bola otázka na prieťahy v súdnych kauzách a hoci to minister Borec charakterizoval ako veci celkom nepochopiteľné a absurdné, stačil vysloviť iba nádej, že všetko by malo byť ináč a s prepáčením, to nebolo naozaj nič verejnosťou očakávané, či seriózne, to ani nie je ani len sen o náprave!!!

A dá sa povedať, že v presnej predstave o tom, ako sa bude verejná debata o našom súdnictve vyvíjať, ako to bude na verejnosť pôsobiť a čo všetko prinesie sklamanie sa autori tohto V politike odhodlali na prehodenie výhybky programovej ponuky s vidinou a predstavami, že voľačo také, celkom prízemné a všedné, ako je reč o problematike rezortu pôdohospodárstva, s osobnou účasťou ľudového filozofa Ľubomíra Jahnátka, čo je nevedno kým „potvrdeným odborníkom na veci rôzne a veru aj na produkciu ovocia, zeleniny a ich trhovej ceny“, všetko v tejto produkcii na dobré obráti!

Jasné, očakávanie zlyhalo, veď aj tak bolo divákom a predovšetkým znalcom na všetky spôsoby a podoby našej domácej politiky jasné, že je to voľačo pripravené s jediným úmyslom – podoprieť logiku a osobné presvedčenie premiéra Fica, že sankcie EÚ voči Rusku sú  nezodpovednosť, omyl a chyba, čo ubližuje všetkým, teda jasne aj nám a s prepáčením, kto sa na to pozeral vie, že snaha moderátora a pechorenie sa ministra Jahnátka viedlo výhradne k dehonestácii takejto produkcie.

Minister Jahnátek presne takto svoju účasť V politike aj začal, je to všetko presne tak, že sankcie všetkým ubližujú, niektorým viac, iným menej a prím napríklad hrali straty Poľska v obchode s jablkami a straty na cenách komodít, kde výrobca klesá pod výrobnú cenu a svoju starosť o našu produkciu premenil na realizačné istoty. Vraj udržať výhradne kvalitu produkcie a jej dostatočnú  šírku kontrolu dovozu je spoľahlivým garantom, ak sa to udrží v serióznej podobe a pod kontrolou EÚ a verte mi, reportáže z rozdávania zemiakov zadarmo ma o voľačom takomto naozaj nepresvedčili, rovnako tak, ako ani jeho farbistý opis definitívy zastavenia desiatok kamiónov vezúcich nám z Ukrajiny náklad broilerov bez predpísaných certifikátov! Lebo s odpustením, hoci sme ako spotrebitelia stále pod tlakom informácií, že ceny potravín radikálne klesajú a ich kvalita sa znižuje, naša skúsenosť je jednoducho iná!

Prebytok potravín v Európe vraj podmienil jeho kontakt a rokovania s obchodnými reťazcami u nás, vraj od nich vyžadoval záruky čestného obchodovania a to už bol iba krôčik k sľubu o ozdravení ponuky a zníženým cenám v školskej sfére a hoci to minister Jahnátek mal celkom iste pripravené ako voľačo „úžasné“, nedarilo sa mu, herecky, bol až formálne nepresvedčivý! Chcel si pomôcť perpektívou, všetko svoje informovanie určené občanom rozšíril o problematiku vlastnenia pôdy, úverov pre farmároch, malých i veľkých, na plánovanie produkcie a dal záruky, jasné, zatiaľ iba v podobe slov, že táto vláda to bude strážiť a to predovšetkým v podpore poľnohospodárskej prvovýroby.

Viete, ten amaterizmus interpretácie takýchto argumentov a perspektív mal podobu stupňujúcej sa nervozity v hlase, nekultúrne veru bolo aj vyhýbanie sa priameho pohľadu do kamery, ako keby nám všetkým do očí, s garanciou pravdovravnosti a viery, že je to naozaj pravda a moderátor Dolinský mu to zjednodušil rozhodnutím rozlúčiť sa. Nuž neviem, celkom iste si minister Jahnátek s uľahčením vydýchol, lebo naprázdno mlátiť slamu sa ani v rezorte poľnohospodárov, nieto politikov jednoducho neodporúča!  Viete, presne to je tá márnosť činov, ktorú ináč naša oficiálna politika prisudzuje sankciám EÚ a zvyšku sveta voči hriešnemu Rusku, taká je realita!

V oblasti žurnalistiky je dohoda výhradne problémová. . .

12.12.2018

Titulok svojim spôsobom celkom jednoznačný, lebo informovať verejnosť o veciach hodných názvu problematika vecí verejných v tom najširšom možnom kontexte je jednoducho vždy najmenej v dvoch viac »

Premiér a predseda strany Smer myslia celkom odlišne. . .

11.12.2018

Presne v tej chvíli, keď sa skončil ošiaľ vyvolaný atmosférou snemu strany Smer SD v Trenčíne, v sobotu, charakterizovaný presvedčivou réžiou jeho predsedu a expremiéra Roberta Fica, čo viac »

Podoba a predsa len zásadný rozdiel, porovnávanie je celkom prirodzená vec!

10.12.2018

U nás a veru aj v Nemecku sa vnútroštátne diania začali na sebe podobať presne v tej chvíli, keď sa situácia spojená s riadením krajiny v praktickej podobe a veru aj v kontexte s jej smerovaním viac »

Andrej Babiš

Európska komisia nemieni dotovať firmy okolo Agrofertu

12.12.2018 22:49

Peniaze sa nebudú vyplácať, kým nebude objasnená situácia okolo možného konfliktu záujmov premiéra Babiša.

Tupolev Tu-160

Ruské strategické bombardéry lietali na Karibikom

12.12.2018 22:23

Bombardéry, ktoré v minulých dňoch prileteli do Venezuely, vykonali desaťhodinový let nad Karibským morom.

obrnené vozidlo

Maďarsko na ochranu trhov nasadilo obrnené vozidlá

12.12.2018 21:32

Spravodajský server Index.hu pôvodne pohyb vojenských vozidiel spájal s podvečerným protestom v uliciach Budapešti.

Mateusz Morawiecki.

Poľský premiér Morawiecki ustál hlasovanie o dôvere v parlamente

12.12.2018 20:03

Dolná komora parlamentu podržala Morawieckeho vo funkcii pomerom hlasov 231 k 181.