Založ si blog

Oficiálne – aké to bude v našom parlamente?Poviem to naozaj jednoducho – občan už fakt, že predsedom parlamentu je „mladá krv a nádej strany Smer do budúcnosti“ Peter Pellegrini strávil, ešte stále však nevieme, aké sú jeho očakávania tak akosi komplexne, lebo rokovania pléna v súčasnosti sú iba programom a všetko naozaj „príde iba v realite danej chvíle“ a verte mi, je ich pred nami do Vianoc viac ako dosť. Publicistika politického diania u nás je nepochybne jednou z hlavných ambícií, ale veru aj povinností spravodajského portálu na TA3 a keď posledná novembrová relácia V politike dostala presnú podobu – mám na mysli meno moderátora i pozvaných hostí a veru tak, ako kedykoľvek predtým aj vysielací čas – hodinu do dvanástej hodiny bolo jasné, že to nemôžem obísť!

A vlastne sa tak trošku aj pripraviť, či skôr poobzerať sa, lebo pozvanie do V politike prijali podpredsedovia parlamentu Ján Figeľ a Miroslav Číž, čo mi prišlo tak trošku priveľmi prekvapujúce a zvláštne, lebo funkcia poslanca zo Smeru Číža je čerstvá, predovšetkým s ohľadom „na záruky“ jeho nezmieriteľnosti k opozícii, ako radového bojovníka bez bázne a hany, ale meno moderátora, čo to všetko dostal „pod taktovku priamo pri vysielaní“, Norberta Dolinského, mi dala dosť priestoru na rýchlu orientáciu.  Aby ste mi správne porozumeli, je to zrejme dobrodružná letora, čo svoju potrebu a vzťah – prednostne k politickým, či národohospodárskym a ekonomickým udalostiam, spoločnosť ovplyvňujúcich prvoplánovo a nevyhnutne – nadobudol iba nedávno, lebo od roku 1998, keď ako expert zo sféry odbornosti vysokej školy dopravnej vtrhol do sveta moderátorov rozhlasového vysielania a až do roku 2013  pracoval v tejto, naozaj skôr zábavnej, než publicistickej branži!

Potom však, po praxi v rádiu Rebecca, B1, Expres, Viva a Jemné melódie v roku 2013 „vtrhol“ ako nádejný moderátor do TA3, vyskúšal viaceré príležitosti, upozorňujem predovšetkým na Tak takto?! a V politike a svoje osobné očakávania celkom iste napĺňa plným priehrštím príležitostí a priznávam, aj toto V politike mi malo pomôcť rozhodnúť sa, akým, tak naozaj veľkým konkurentom bude pre Ľubu Oravovú, ktorá je podľa mojich názorov vedúcou moderátorkou TA3 v ponuke politickej publicistiky na obrazovke. Už v predstihu avizujem, že ak bol aj autorom scenára tejto relácia, potom ma naozaj prekvapil výberom pozvaných hostí – Figeľa a Číža, ale aj politológom Horským, čo je predsa len osobnosť k jeho naturelu a veku priveľmi archaická a bolo mi jasné, že jeho vstupy do očakávanej podoby a atmosféry takejto publicistiky, plnej obrovskej dynamiky očakávaní mi budú prekážať!

Tak naozaj som to potom vnímal presne takto. Uvedomte si, že posledná plenárna schôdza parlamentu bude charakterizovaná prítomnosťou novej persóny na čele rokovaní a celkom iste sa Peter Pellegrini bude usilovať rokovaniam o novej podobe dodávateľsko –odberateľských vzťahoch v našom praktickom a reálnom obchodovaní dať celkom inú podobu, než bola  prax jeho predchodcu Pašku. Nespochybňovať kšefty so schránkovými firmami, kde sa prakticky nedá odhaliť nič zo sféry vlastníckych vzťahov a vznikajúceho profitu na účet jednotlivca – lebo čo už, to bola jeho osobná preferencia a aké to malo konce, už sa naozaj spoľahlivo vie! A teraz bolo treba spoľahlivo objaviť, čo na to poslanci, ako múdro a jednoznačne to moderátor Dolinský bude potrebám spoločnosti probližovať, koľko v tom bude akurátnosti či možno až odvahy a nadhľadu, ako to dal pri ich vítaní v štúdiu najavo! Po mojej ľavici sedí podpredseda Miroslav Číž a po mojej pravici Ján Figeľ a verte mi, vtedy som sa pokojne usmieval. 

Začalo sa to nezáväznou debatou oboch pánov o udalosti v parlamente zvláštnej – návšteva prezidenta Kisku na jeho rokovaní a predovšetkým v tom bola verejne proklamovaná jeho potreba zo zdravotníctva vylúčiť politické nominácie osôb s právomocami a vplyvom rozhodovať a kým Ján Figeľ to označil za voľačo celkom zásadné, ako prístup zodpovedný a celkom nevyhnutný, Miroslav Číž mal skôr potrebu všetko zahmlievať a spochybňovať, čo sa tomu prvému darilo bezchybne, ale ten druhý na to nestačil ani právnickými fintami a zavádzaním.  Viete, možno, že vznikajúca nervozita poslanca Číža sa prejavuje zrýchlením kadencie slov, vzrušenie je z ničoho nič v podobe skôr brblania než prejavu a naopak,  Figeľ z rezervoára udalostí, čo ten hriech Smeru v zdravotníctve založil, vylovil priehrštie mnohých, čo všetko demonštrovali preukazne a hoci sa tiež vzrušil, malo to charakter dôkaznej sily, že všetko čo sa v parlamente musí zmeniť, je nevyhnutnosť!

Reakcia moderátora Dolinského prišla tak akosi nevyhnutne – zmena témy, rýchla a pochopiteľná, atmosféra v štúdiu pre poslanca vládnucej strany bola „pohrebná“ a tak sa nastolila problematika referenda o rodine, čo nás čaká vo februári 2015. Viete, presne v tomto očakávaní sa s Jánom Figeľom ako občan nezhodnem, hlasovať v referende o rodine nebudem, všetko čo povedal, ba jeho rovina očakávaní sa rozšírila aj do ekonomiky Slovenska, malo hlavu aj pätu a hoci sa snažil byť takto preukazný aj Miroslav Číž, už to bola čistá formalita a všetko posúval do sféry celkom iných úrovní a vzťahov. Viete, jeho predseda Fico ešte nedal befel, ako sa na problém treba pozerať, ako to vnímať, akú má mať budúca legislatíva podoby a a radšej sa jeho pričinením vrátila debata o schránkových firmách.

Typicky, charakteristicky pre Smer – čo najviac spochybniť názory, že tento spôsob verejného obstarávania služieb a tovarov tu nie je iba ich zásluhou, ale je to aj škvrna na tričkách prechádzajúcich členov vlády! Ján Figeľ zachoval pokoj, skonštatoval, že aj napriek tomu, že Radičovej vláda mala malý časový priestor na zmeny, realizovala prvé a nevyhnutné a vytvorila príležitosť v nich pokračovať, ale…, realita prišla v podobe konca. Miroslav Číž sa usiloval všetko, čo sa Smeru dáva za vinu vysvetľovať s pomocou praxe v iných svetových ekonomikách, s ohľadom na verejné záujmy a chvíľkami to vyzeralo presne tak, že všetko to, čo sa im vytýka, nie je to pravé orechové.

Nuž mal tak trošku smolu, nepáčilo sa to ani moderátorovi a príprava zákona o verejnom obstarávaní v takej podobe, ako by to uprednostnil Smer nespĺňa ani jeho očakávanie a Ján Figeľ to potom charakterizoval jednoznačne – všetko musí byť v tejto sfére jednoznačné, transparentné a potrebám obyvateľstva vyhovujúce, na čo už nemal k dispozícii poslanec Číž inú repliku než to strašné klišé – vraj tom je ten jeho nesúhlas s kapitalizmom a to už som sa iba usmieval!

Finále ich dišputy prišlo s avízom rokovania o predloženom rozpočte Slovenska na rok 2015 tak, ako ho s pýchou predstavila vláda a minister financií Kažimír. Celkom jednoznačne to charakterizoval Ján Figeľ, využil na to citovanie platných fráz všeobecných potrieb demokracie a filozofie, že moc má spoločnosti slúžiť  nie jej diktovať  a hoci sa Číž za Smer usiloval dať tomu svoju príchuť pravdy, že ak má voľakto zodpovednosť, lebo ich je viac, má tiež svoje právne kritériá, ale to už nielen „brblal“, ale veru už si pomáhal aj koktaním a habkaním a nebolo to vôbec k jeho sláve! Ján Figeľ, už s uvoľneným úsmevom spolubesedníkovi oznámil, že nech súčasný stav rokovaní berie ako podanie ruky, aby sa dokázala ústretosť a v parlamente konečne nastal čas spolupráce!  Moc má národu slúžiť a jej kultúra musí mať podobu rovnocennosti, aj vo využívaní politických riešení, ba Miroslav Číž, celkom na záver a mimochodom priznal, že veď o to sa usiloval už aj Pavol Paška a on sám verí, že do konania parlamentných volieb sa všetko dostane do podoby poslaneckej dôvery.

Ján Figeľ neodolal – ešte raz svojmu podpredsedníckemu kolegovi z vedenia parlamentu zdôraznil, nech teda v presvedčení jeho spolustranníkov nedominuje moc, ale výhradne pravda a bol by som rád, keby sa ich dišputa takto skončila. No vôbec nie, na pretras pred kamerami prišlo aj zmrazenie poslaneckých platov a absolútne finále – čo s tými akciami odporu voči vláde Smeru na uliciach!  Prekvapila ma ich charakteristika, ako ju sformuloval moderátor Dolinský – vraj nie sú preukazné akurátnosťou, počtami protestujúcich a bolo dobre viditeľné, s akou úľavou na to Miroslav Číž reagoval. Jednoznačne to chápe ako voľačo nepríjemné, vraj sú tu ako vláda iba chvíľu a ten mechanizmus odporu na verejnosti je celkom neprijateľný, radšej nech sa o tom diskutuje v parlamente! Ján Figeľ pripomenul, čo všetko KDH a jeho členstvo prezentovalo v histórii ako svoje priority aj na ulici a nespochybnil ani súčasné úsilie diskutovať o všetkom dôležitom  v parlamente, ale pripomenul, že pokiaľ Smer nezabudne na preferenciu sily a nie pravdy, bude to vždy mať aj rozmer  ľudí na námestiach!

A až takmer švrť hodinu po vypršaní plánovaného času V politike prišla na rad tá diskusná bodka relácie s politológom Horským. Neviem, či to bola jeho iniciatíva, ale dostala názov Parlamentná (ne)kultúra a bola najskôr o všeličom, čo nám poskytla história a potom to moderátor priviedol k podobe hodnotenia odvolávania premiéra Fica! Vraj preto, aby občania parlamentu dôverovali, ale s odpustením, radšej tento rozmer filozofovania vynechám s oddôvodnením, čo si kto navaril, nech si to aj spapká! A naviac, malo to potom  podobu celkom samostatnej publicistiky a čoho je priveľa, to už nie je vôbec akceptovateľné. Moderátor TA3, nech má aj povinnosti voči svojim zamestnávateľom a nech sú tí ktokoľvek, by mal zachovávať charakter svojej nezávislosti a už iba pripomeniem, že menej býva naozaj viac, aj v takejto podobe a naplánovaný čas televíznej publicistiky by mal byť rovnako záväzným kritériom, ako všetko ostatné v živote ľudí. Tam znesú výhrady a výnimky iba prekvapenia a zlomyseľnosť osudu a hodnotenie spomienok do tejto kategórie udalostí v našej spoločnosti naozaj nepatrí!

Potvrdené, naši poslanci sa hodnotia ináč ako celý národ. . .

09.12.2018

Nič sa nedá robiť, ak chce človek žiť v kontexte s tým, čo našu spoločnosť naozaj kontinuálne ovplyvňuje, musí držať naozaj citlivú ruku na jej pulze, čo ju charakterizuje a špecifikuje viac »

Stranícky snem Smeru SD mal réžiu bezchybnú, ale. .

08.12.2018

Nuž nebol som tam, ale aj tak si podľa vizuálu a informácií tých najzasvätenejších trúfam tvrdiť, že jej akurátnosť si zaslúži skôr prívlastok predsa len nereálne a účelovo vymyslenú, viac »

Energie nás nepotešia, skúste to spotrebiteľsky ohodnotiť. . .

08.12.2018

V priebehu utorka som naozaj viackrát videl a počúval vystúpenie predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, teda v skratke ÚRSO, pána Ľubomíra Jahnátka a bolo celkom presvedčivé vnímať, viac »

Saudi Arabia Writer Killed

Saudská Arábia odmietla vydať Turecku podozrivých v prípade vraždy Chášakdžího

09.12.2018 19:59

O extradíciu sa snažil turecký prezident Recep Tayyip Erdogan.

rušeň, vlak, zssk

Ľuďom dochádza s vlakmi trpezlivosť

09.12.2018 18:00

Do svojho cieľa často prichádzajú neskoro. Nestíhajú prípoje ani dohodnuté stretnutia.

Syria, aleppo, chemický útok

OSN obnoví dodávky humanitárnej pomoci do Sýrie

09.12.2018 17:45

Je to prvá cezhraničná zásielka humanitárnej pomoci, odkedy sýrska vláda znovu získala kontrolu nad hlavným hraničným priechodom Nasíb.

donald trump

Donald Trump nesmie zasahovať do francúzskej politiky, bráni sa francúzska vláda

09.12.2018 16:02

Trump uverejnil na Twitteri správy o protivládnych protestoch vo Francúzsku a napadol aj Parížsku dohodu.